Лауазымықойылатын талаптар
Әдіскер(орыс тілі пәні) Білуге міндетті:       Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының “Білім туралы“, “Педагог мәртебесі туралы“, “Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы“, “Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы“, “Қазақстан Республикасындағы тіл туралы” Заңдарын және білім беру ұйымдары қызметінің мәселелері бойынша басқа да нормативтік құқықтық актілерді,       білім берудің мемлекеттік стандарттарын,       педагогика және жас ерекшелік психологиясы негіздерін,       дидактика принциптерін, жалпы және жеке оқыту әдістерін,       әдістемелік және ақпараттық материалдарды жүйелеу принципін, еңбекті қорғау,       қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормалары; санитарлық ережелер мен нормалар.        Біліктілікке қойылатын талаптар:          жоғары білім және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім, немесе тиісті бейіні бойынша өзге де кәсіби білімі, сондай-ақ қайта даярлау педагогикалық курстарынан өткен, үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі кемінде соңғы 5 жыл.      І категория немесе «педагог-эксперт», «педагог-иследователь»  
ЭкономистБілімі: жоғары Жұмыс тәжірибесі: 3 жыл   Бюджеттеу жүйесін әзірлеу; бюджеттің атқарылуын бақылау және мерзімдік және басқарушылық есеп беруді жүргізу.
КүзетшіБілімі: жалпы орта Жұмыс тәжірибесі: қажет емес   Мүліктің сақталуын қадағалау; құрылыстардың сақталуын қадағалау; аумақты айналып өту; бейнебақылау техникасы мен жүйесін бақылау;
СантехникБілімі: жалпы орта Жұмыс тәжірибесі: 1 жыл   Слесарлық жұмыстарды орындау; Желілер мен құбырлардың жай-күйін анықтау; Сумен жабдықтау және су бұру жүйесіне қызмет көрсету; Кәріз желілерін тексеру; Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің ақаулықтарын жою;