Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру бөлімі

Бөлім басшысы: Есематова Ақбота Бахытовна
Мақсаты: оқыту практикасын сәтті жүзеге асыру үшін педагогтерді
әдістемелік қолдау.
Міндеті:
-білім беру үдерісінің тиімділігін арттыруда мұғалімдер мен білім беру
ұйымдарын әдістемелік қолдау;
-үздік педагогикалық тәжірибені зерделеу және тарату;
мұғалімдердің қызметіне заманауи тәсілдерді енгізуді әдістемелік
қолдау;
-оқытудың педагогикалық практикасын жетілдіру;
-білім беру ұйымдарындағы білім сапасын арттыру;
-білім беру үдерісіне қатысушылардың барлығының жеке өсуіне ықпал
ету.

Техникалық және кәсіптік білім беру бөлімі

Бөлім басшысы: Алишева Ильмира Сериковна
Мақсаты: техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңартуды ескере
отырып, мұғалімдердің кәсіби деңгейі мен педагогикалық шеберлігін
арттыру
Міндеттері:
-ТжКБ жүйесіне модульдік-құзыреттілік тәсілінің білім беру
бағдарламаларын, модульдік-кредиттік технологияны және орта білім
берудің жаңартылған мазмұнын ескере отырып, оқу процесін әдістемелік
қамтамасыз ету;
-колледж оқытушыларының кәсіби шеберліктерін және ақпараттық
технология құзыреттіліктерін арттыру;
-ТжКБ оқытушыларының озық тәжірибесін жалпылау және тарату.